Spring naar inhoud

Ypenburg aan zet

Reageren op concept agendapunten

Jij weet het beste wat er nodig is in jouw wijk. Daarom maakt de gemeente, samen met iedereen die in Ypenburg woont en/of werkt de wijkagenda. Daarin staan de drie belangrijkste verbeterpunten voor Ypenburg voor de komende vier jaar.

Van 16 november t/m 12 december kun je reageren op de concept agendapunten.

Klik hier om ook de aanvullende enquête in te vullen.

Reageer op de concept agendapunten
Vul de enquête in
Wijkverhalen
Hoe werkt het?
Bekijk thema's
1. Deel jouw wijkverhaal

Van 21 september t/m 16 oktober kon je jouw wijkverhaal delen.

Illustratie om je aan te melden voor de wijktafel.
2. Van wijkverhalen naar agendapunten

De wijkverhalen leggen we naast cijfers en informatie uit het wijkprofiel. De gemeente vertaalt dit naar agendapunten voor Ypenburg.

3. Reageren op de agendapunten

Reageer van 16 november t/m 12 december op de voorlopige agendapunten.

Wijkagenda af en start wijkbudget
4. Stemmen over top 3 agendapunten

Van 17 januari t/m 6 februari kun je stemmen op de agendapunten die jij het belangrijkst vindt. Op 14 februari maakt de gemeente de definitieve wijkagenda bekend.

Spelregels

Spelregels

  • In de wijkagenda komen drie agendapunten te staan. Een agendapunt bestaat uit een concrete doelstelling en acties.
  • Bij het vertalen van de wijkverhalen naar agendapunten houdt de gemeente rekening met de haalbaarheid. Dat betekent dat we kijken of de agendapunten passen binnen het beleid of dat we het beleid hierop kunnen aanpassen. Ook kijken we of de agendapunten financieel uitvoerbaar zijn. Is er geld beschikbaar of verwachten we dat dit beschikbaar komt?
  • In de wijkagenda komt minimaal één sociaal agendapunt te staan.
Wat ging eraan vooraf?

Wat ging eraan vooraf?

Als gemeente hebben we eerst samen met belangrijke wijkpartners een analyse van de wijk gemaakt. Daarvoor maakten we gebruik van openbare cijfers en informatie. Op basis van deze analyse hebben we een wijkprofiel voor Ypenburg opgesteld.

Uit de analyse komt al een aantal belangrijke verbeterpunten naar voren. Om een beter beeld te krijgen van deze verbeterpunten, vroegen we de afgelopen weken aan de wijk om kennis en ervaringen over Ypenburg met ons te delen. Dit kon door middel van het delen van wijkverhalen.

Waarom een wijkagenda?

Waarom een wijkagenda?

De bewoners, ondernemers, wijkpartners en de gemeente bepalen samen de Wijkagenda Ypenburg 2021-2024. In de wijkagenda staan de belangrijkste aandachtspunten van en volgens de wijk. Deze punten gaan we de komende vier jaar oppakken om van Ypenburg een nog fijnere wijk te maken.

Contact

Contact

Heb je vragen over de Wijkagenda Ypenburg? Kijk of je vraag tussen de veelgestelde vragen staat. Zo niet, neem dan contact met ons op

Tijdlijn

Tijdlijn

21 september t/m 16 oktober

Wijkverhalen verzamelen

17 oktober t/m 14 november

Combineren cijfers en informatie met wijkverhalen

16 november t/m 12 december

Reageren op concept-agendapunten

13 december t/m 16 januari

Feestdagen

17 januari t/m 6 februari 2022

Stemmen en vaststellen wijkagenda

14 februari 2022

Onthulling wijkagenda

Medio april 2022

Een wijkbudget komt vrij voor plannen die bijdragen aan een fijnere wijk. Binnenkort volgt meer informatie.
Google Translate Translate this page in English with Google Translate

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte

Opnieuw

Annuleren